อบต.สมอแขอัพเกรด ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเน้นสะดวก รวดเร็ว ตรงจุด   

นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดย มีนายวรพงษ์ สุมาวงษ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ชั้น 1 อาคาร 1 สำหรับศูนย์แห่งนี้ เริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา เปิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านบริการต่างๆ ของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ลดขั้นตอนการติดต่อราชการ เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาการบริการลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในองค์กร

นางทองม้วน พันธุรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดเผยว่า ศูนย์แห่งนี้มีความมุ่งหวังในการเพิ่มศักยภาพของการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขให้สามารถรองรับข้อร้องเรียนทุกรูปเรื่องที่สามารถแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบออนไลน์ โทรศัพท์ และมาที่ศูนย์โดยตรง โดยทุกข้อร้องเรียนจะถูกจัดการอย่างเป็นระบบหลังได้รับเรื่อง การส่งต่อข้อร้องเรียนจะถูกบันทึกติดตามอย่างต่อเนื่องและมีการแจ้งกลับถึงผลของการปฎิบัติงานที่ประชาชนร้องขอ ข้อมูลการร้องเรียนจะถูกบันทึกจัดระบบ และนำมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นใช้ในการบริหารจัดการและออกแบบการจัดการต่อไป และเราคาดหวังให้เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาศูนย์บริการร่วมในส่วนราชการอื่นต่อไป โดยทุกคำร้อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ  จะได้รับการตอบสนองทั้งในส่วนของอบต.เอง หรือแม้แต่การประสานหน่วยงานรัฐอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาทางอบต. สามารถรับเรื่องร้องเรียนและจัดการได้มากกว่า 300 รายการในช่วง 3 เดือนที่เปิดทำการ หากท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่ ศูนย์ One Stop Service ชั้น 1 อาคาร 1 หรือ โทร. 055 987 102-103 ต่อ 002 (วันและเวลาราชการหรือ) เข้าไปเข้าไป   http://www.oservicethai.com/smk/?fbclid=IwAR1HMBnW4zXta_yUpNJKRrRysyTHCN5vKiBR8AzzqTccpINjcbTZHND5siw

//////////////

 

แสดงความคิดเห็น