“มนัญญา” รมช.เกษตรฯ Kick Off ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สร้างรายได้ให้เกษตรกร

วันนี้ (24 ก.ย.64)  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน  Kick Off  โครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19 ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก พิธีมอบกล้าพันธุ์และร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อผลผลิตฟ้าทะลายโจรจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นายสมบัติ  ตงเต้า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรในพื้นที่ เข้าร่วม ณ แปลงปลูกฟ้าทะลายโจร ของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด–19 เพิ่มมากขึ้น  หากประชาชนได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึง และมียารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยยับยั้งและลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์พบว่า พืชสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นยาทางเลือกรักษาอาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด–19  มีสรรพคุณช่วยยับยั้งและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้รักษาอาการป่วยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในกรณีผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงน้อย ส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับ มีผลข้างเคียงน้อย หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์

สำหรับ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการขยายพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  เพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรออกสู่ตลาด  เป็นการสร้างโอกาสให้สหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำไปขยายผลต่อยอด เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่การเพาะปลูก โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นอาชีพเสริม และมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ต่อไป

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรผ่านสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ 12 จังหวัด รวม 54 แห่ง พื้นที่ปลูก 1,095 ไร่  โดยบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อสนับสนุนกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นพื้นที่นำร่อง มีสหกรณ์เข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด  มีพื้นที่การเพาะปลูก รวม 10 ไร่ สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม จำนวน 40 คน โดยสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จากกรมวิชาการเกษตร รวม 80,000 ต้น เพื่อส่งมอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เฉลี่ย 8,000 ต้น/ไร่  ซึ่งสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกจำหน่ายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง ต่อไป

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น