ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่ทุ่งบางระกำ ล้านตัว เพื่อเสริมสร้างอาชีพประมงให้ชาวบ้าน

วันนี้(7 ต.ค. 64)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คลองแยงมุม  ตำบลท่าช้าง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรม ร่วมใจสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการบางระกำโมเดล ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโครงการบางระกำโมเดลในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชลประทานจำนวน 265,000 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่โครงการรองรับน้ำในช่วงวิกฤตของแม่น้ำยม  ลดผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตชุมชน  รวมถึงใช้เป็นพื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำเพื่อชะลอการระบายน้ำ ไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  สามารถรองรับน้ำได้สูงสุดถึง 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อยู่แล้ว  ซึ่งปัจจุบัน รับน้ำเข้าพื้นที่จำนวน 198,103 ไร่ ปริมาณน้ำ 414.94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 104%  มีแนวโน้มลดลง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว กระแหนแก้มช้ำ และปลาสร้อยรวม 50 ตัว ปลาตุ้มอีก  1 ล้านตัว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ และได้มีการสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว    ด้วยชุดเฉพาะเคลื่อนที่ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และได้มีการมอบน้ำหมัก เพื่อกำจัดกลิ่น   น้ำเน่าที่ท่วมขังอีกจำนวน 300 ลิตร / ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 200 ต้น / พืชอาหารสัตว์ (เป็นหญ้าอัดฟ่อนอีกจำนวน 250 ฟ่อน” รวม 5,000 กิโลกรัม พร้อมถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 25 ชุด มีตัวแทนเกษตรกร ในพื้นที่เข้ารับมอบปัจจัยต่างๆรวมทั้งสิ้น    30 คน

//////

แสดงความคิดเห็น