ฉีดวัคซีนให้นศ. 6 วิทยาลัยอาชีว พร้อมรับเปิดเทอม

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครองและนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ต.ค. จะมีนักศึกษาจากสถาบันจากวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ที่ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 9,668 คน จาก 10,146 คน คิดเป็น 95.29 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้ทยอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เข็มที่ 1 ในรอบแรก ให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกอำเภอทุกสังกัดตั้งแต่วันที่ 4 – 15 ตุลาคมที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 23,963 จาก 67,557 คน ไม่พบนักเรียนนักศึกษามีผลข้างเคียงจากวัคซีนรุนแรงแต่อย่างใด


/////////

แสดงความคิดเห็น