พิษณุโลกพร้อมเปิด On Site 15 พ.ย. ทั้งจังหวัด

29 ต.ค.64 ที่โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก โดยจะเปิดการเรียน On Site ในวันที่ 15 พ.ย.64 ทั้งจังหวัดตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 1-14 พ.ย.จะเป็นการเรียนออนไลน์ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียน On – Site ได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 64 นั้น โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวน 44 ข้อ (สีเขียว) โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ หรือ ผ่านข้อที่ 1 – 20 ทุกข้อแต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด(สีเหลือง) พร้อมต้องทำตามข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ) พร้อมต้องมีมาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาด้วย พร้อมฝากไปถึงโรงเรียน ที่มีผู้ประกอบการรถโดยสารรับส่งนักเรียน ให้ประสานทางขนส่งจังหวัดในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคด้วย เนื่องจากรถตู้หรือรับส่งนักเรียนจะมีนักเรียนหลายโรงเรียนขึ้นมาในรถคันเดียวกัน หากนักเรียนนักศึกษาได้รับเชื้อจากภายนอกมา จะเป็นการทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้”
ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่นักเรียนนักศึกษา จำนวน 52,608 คน จากนักเรียนทั้งหมด 67,557 คน คิดเป็น 77.87 % ของนักเรียนนักศึกษา ที่อายุระหว่าง 12-18 ปีบริบูรณ์ และจะได้ครบในเข็มที่ 2 ทั้งหมดในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้
——————————————————————

แสดงความคิดเห็น