ผู้ว่าฯเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต ราคาสูงกว่าท้องตลาด 7,500-7,900 ต่อตัน

วันนี้ (15 พ.ย. 64)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริกจำกัด ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน   เปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริกจำกัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างเกษตรกรกับโรงสีในพื้นที่และนอกพื้นที่ ช่วยให้เกิดการแข่งขันด้านการรับซื้อผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรได้ราคาผลผลิตสูงขึ้นมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้นอีกด้วย

ด้าน นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  ตามที่นายจุรินทร์ – ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าว ทั้งการกดราคา โกงตราชั่ง หรือการปลอมแปลงเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อโกงค่าความชื้นของโรงสีข้าวบางแห่ง จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน จัด “ตลาดนัดข้าวเปลือก” เพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบของพี่น้องเกษตรกร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการซื้อ-ขาย อย่างเป็นธรรมในทุกๆด้าน และยังเป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน ตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2564/65 จะจัดขึ้น 3 ครั้งด้วยกันโดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2554 ที่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริกจำกัด ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2565 ที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามจำกัด   สาขาที่ 1 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และครั้งที่ 3 จะจัดขึ้น  ในเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2565 เช่นเดียวกัน ที่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกําจํากัด สาขาคุยม่วง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ด้านนายสวน  เจริญสุขรุ่งเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด   กล่าวว่า สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด ได้เปิดราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยยึดเกณฑ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ในราคาตันละ 8,700-9,000 บาท และข้าวเปลือกเจ้า รับซื้อในราคาตันละ 7,500-7,900  บาท ความชื้น 15% ช่วยเป็นการสร้างโอกาสและสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกร ลดช่องทางการผูกขาดการค้าข้าว  ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์อย่างมาก ช่วยให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

////////

 

แสดงความคิดเห็น