เริ่มเปิดเรียนOn Site เทอมสองวันแรก วางมาตรการเข้มกันโควิด

วันที่ 15 พ.ย.64 จังหวัดพิษณุโลกเริ่มเปิดเรียน On Site เทอมสองเป็นวันแรก หลังจากหยุดจากสถานการณ์โควิดมานาน เด็กนักเรียนหลายคนได้เริ่มมาโรงเรียนด้วยความตื่นเต้น เนื่องจากต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมาอย่างยาวนานตั้งแต่เทอม 1 วันนี้นักเรียนทุกคนได้เตรียมตัวสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองมาอย่างมิดชิด และที่บริเวณหน้าโรงเรียน ก็มีการคัดกรองเข้ม ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลฺ รวมถึงมาตรการลดความหนาแน่น ได้สลับวันเรียนให้กับนักเรียน นอกจากนี้ แทบทุกโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์โควิด สามารถเลือกเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านได้ โดยทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองก่อนเปิดเรียน

ที่โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ในเขตอ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผวจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการเปิดเรียนOn Site วันแรกของโรงเรียนจ่านกร้อง ที่มีนักเรียนจำนวนประมาณ 2,000 ราย แต่ใช้วิธีสลับกันเรียนวันละ 800 ราย และนักเรียนรวมถึงครูบุคลากรส่วนใหญ่กว่า 90 % ก็ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว

คณะผวจ.พิษณุโลก ได้ตรวจมาตรการคัดกรองตั้งแต่ทางเข้าประตูโรงเรียน ที่ครูและนักเรียนจะจัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน กำหนดให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ จากนั้น คณะผวจ.พิษณุโลกได้ขึ้นกล่าวถึงสถานการณ์โควิดกับนักเรียนที่หน้าเสาธง โดยเน้นย้ำว่าให้ทุกตนต้องมีการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ การที่นักเรียนและครูส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนสองเข็มแล้ว ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ถ้าหากมีการติดเชื้อ ก็จะไม่เจ็บหนักหรือมีอาการรุนแรง อีกทั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดมีมาตรการรองรับสถานการณ์หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการให้ฟาวิพิราเวียร์ทันทีเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ เพราะปัจจุบันมียาอยู่อย่างพอเพียง ขณะที่สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวานนี้ยอดลงลงบ้างแล้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72 ราย จากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80-90 ราย

นักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนจ่านกร้อง เปิดเผยว่า ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว จึงมีความมั่นใจมากขึ้นที่มาโรงเรียน ขณะที่อีกรายบอกว่า เคยติดเชื้อโควิดแล้ว แม้จะยังไม่ได้รับวัคซีน แต่ก็มีภูมิป้องกันแล้ว และต้องป้องกันตัวเองสวมใส่หน้าหากอนามัยตลอด

อย่างไรก็ตาม มีโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกหลายแห่ง ขยายการเรียนออนไลน์ออกไปอีก ยังไม่เปิดเรียนออนไซด์  อาทิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก

…………………………………………………….

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น