อพท.เตรียมส่งเสริมหมู่บ้านหอกลอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา  13.00 น.ของวันที่  19 พ.ย.) นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี  ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมคณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก กับนางศศิวัณย์ ศรีพรหม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยขุมชนจังหวัดพิษณุโลก เตรียมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเคียงเมืองพิษณุโลก ชุมชนบ้านหอกลอง ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี  ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ให้สัมภาษณ์ว่าทาง จ.พิษณุโลก มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีชุมชนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็ง เลยได้มาประชุมร่วมกับ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก จึงมีแนวความคิดร่วมกันว่าอยากให้ อพท.ลงมาช่วยสนับสนุนบทบาทของชุมชน ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ให้มีความเป็นมืออาชีพและนำไปสู่ตลาดการท่องเที่ยวในระดับพรีเมี่ยมได้ ซื่งทาง อพท.เองก็มีความองค์ความรู้ในเรื่องนี้ ซึ่งชุมชน ม.1 และ ม.2 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ชุมชนค่อนข้างเข้มแข็ง แต่ว่ายังขาดการผนวกเข้ากับทางรูทการท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งทาง อพท.จะเข้ามาส่งเสริมและผลักดันในเรื่องนี้

ด้านนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางสมาคมฯ จะผลักดันให้ ชุมชนบ้านหอกลอง ม.1 ม.2 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเคียงคู่เมืองพิษณุโลก เพราะอยู่ไม่ไกลจาก อ.เมืองพิษณุโลก เพียงแค่ประมาณ 10 กม. เท่านั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฯในการสนับสนุนให้จังหวัดพิษณุโลกเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เรียกว่า Wellness Hub หรือศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งสวนแสงจันทร์ฟาร์ม ทีทั้งสวนอินทผลัม โฮมสเตย์ ร้านกาแฟ ที่น่าสนใจ ก็สอดรับกับนโยบายของสมาคมฯ จึงเตรียมผลักดันส่งเสริมสู่ความยั่งยืนต่อไป

/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น