ชาวนครไทย นำธง 3 ผืน ไปปักบนยอดเขาช้างล้วง ตามประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกว่าชั่วอายุคน

วันนี้ 19 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเขาช้างล้วง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ของจังหวัดและอำเภอ อีกทั้ง ชาวอำเภอนครไทย ร่วมประกอบพิธีกล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ พ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยาง ก่อนที่จะเดินเท้าเดินเท้าด้วยระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เพื่อนำธงปักชัยปักขึ้นเขาช้างล้วง ตามประเพณี  ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยธงทั้ง 3 ผืนที่ผ่านการทอด้วยฝีมือของทุกภาคส่วนในอำเภอนครไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันทอขึ้น ก่อนจะนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ยอด ประกอบด้วย เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทย สืบสานมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

โดยทุกๆปี ชาวอำเภอนครไทย จะได้ร่วมกันทอธงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 ผืน ตามประเพณีเก่าแก่ ทุกวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี หรือตรงกับ “วันลอยกระทง” เพื่อนำไปปักลงบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อสืบถอดประเพณท้องถิ่น ธงทั้ง 3 ผืนที่ผ่านการทอด้วยฝีมือของชาวอำเภอนครไทย และร่วมเดินขึ้นเขานำไปปักบนยอดเขาระยะทางกว่า 3.5 กิโลเมตร ผ่านยอดเขา 3 ยอด ประกอบด้วย เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมา คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางหาวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่า การปักธงชัย จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ปักธง จะเกิดภัยพิบัติ หรือเภทภัยต่างๆ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิต รวมทั้งชาวอำเภอนครไทยเชื่อกันว่า ผู้ใดขึ้นไปปักธงบนเขาทั้ง 3 ยอด จะอยู่เย็นเป็นสุข โดยในปีนี้งานประเพณีจัดขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

///////////

 

แสดงความคิดเห็น