งานลอยกระทงสองแควแลอดีต ศรัทธาแห่งสายน้ำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษรุโลก คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาร่วมงานลอยกระทงแลอดีตศรัทธาแห่งสายน้ำ ที่ทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ โดยการจัดกิจกรรมการจำหน่ายอาหารไทยโบราณ การแต่งกายชุดไทยเที่ยวชมงาน การตกแต่งสถานที่จัดงานไว้อย่างสวยงาม ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้มีมาตรการในการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัดด้วย

สำหรับปีนี้พบว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักมีประชาชนพาครอบครัวบุตรหลานออกมาลอยกระทงจำนวนมาก พร้อมทั้งชมโคมประทีปจำนวน 4000 ดวงที่ไหลตามแม่น้ำน่านและชมการจุดพลุ จำนวน 500 นัด ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือก่อนที่เข้างานลงชื่อ ตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน

///////////

แสดงความคิดเห็น