สืบสานอนุรักษ์ประเพณีเทศน์มหาชาติคำหลวง

วันนี้ (3 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก และ พุทธศาสนิกชน ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ เทศน์มหาชาติคำหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การเทศน์มหาชาติคำหลวง ได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อพุทธศักราช 2025 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลงแต่งที่เมืองพิษณุโลก ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ศักราช 844 ขานศก ท่านให้เล่นการมหรสพ 15 วัน ฉลองพระศรีรัตนมหาธาตุ แล้วจึงพระราชนิพนธ์พระมหาชาติ คำหลวงจบบริบูรณ์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำนักวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเทศน์มหาชาติคำหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และอนุรักษ์การเทศน์มหาชาติคำหลวงแบบโบราณ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมในการเทศน์มหาชาติคำหลวง โดยลักษณะของการเทศน์มหาชาติคำหลวงในครั้งนี้ จะยึดถือการเทศน์ตามแบบโบราณ ต่อเนื่องทั้งหมด 13 กัณฑ์ ให้จบภายใน 1 วัน

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น