ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แถลงจัดประมูลเลขสวย กษ  แบบใหม่ทางออนไลน์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564  ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายปราการ  มสิกพรรค์  นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 14 หมวดอักษร กษ “กิจการรุ่งโรจน์ โชติช่วงเกษมศรี” จำนวน 301 หมายเลข โดยแผ่นป้ายมีการนำสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 อย่างประกอบด้วย น้ำตกแก่งโสภา  ดอกปีบ  ลำน้ำสองแควที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก ลานหินปุ่ม เขื่อนแควน้อย ไก่เหลืองหางขาว และล่องแก่งลำน้ำเข็ก มาเป็นพื้นหลัง โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้าสู่ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายปราการ  มสิกพรรค์  นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ในการประมูลครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการประมูลทะเบียนเลขสวย ผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com เพียงช่องทางเดียว แบบ NEW NORMAL Auction  วิธีใหม่แห่งการประมูลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยสามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้และปิดการประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2564

โดยหลังการแถลงข่าวทางคณะขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้ขึ้นรถรางแห่รอบเมืองพิษณุโลกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประมูลเลขสวยในครั้งนี้
//////////

แสดงความคิดเห็น