ชมสะพานพระราชวังจันทน์ ทดลองใช้วันแรก

เช้าวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 64 ชาวพิษณุโลกจำนวนมากพากันเดินขึ้นสะพานถ่ายรูปเก็บบรรยากาศยามเช้า โดย เริ่มเปิดทดลองให้ขึ้นได้ในวันนี้และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 หลังจากก่อสร้างมา 2 ปี เป็นสะพานเหล็กโค้ง โดยกรมทางหลวงชนบทเพื่อ เชื่อมการท่องเที่ยวสองฝั่งน่านระหว่างฝั่งวัดใหญ่และฝั่งพระราชวังจันทน์

สะพานข้ามแม่น้ำน่านของจ.พิษณุโลก แห่งใหม่นี้ เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท มีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2564 ค่าก่อสร้าง 79.9 ล้านบาท ผู้รับจ้างก่อสร้างบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และ จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่ง ในการระบายการจราจรของเมืองพิษณุโลก รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกในการเชื่อมโยงสองฝั่งน่าน ระหว่างฝั่งวัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และฝั่งพระราชวังจันทน์

 

สะพานเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแม่น้ำน่านแห่งใหม่นี้ จะเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก บริเวณที่ตั้งโครงการ อยู่ที่บริเวณใกล้โรงน้ำแข็งโกล์ไอซ์ ถนนพุทธบูชา ข้ามไปอีกฝั่งตรงทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ รูปแบบสะพานที่ออกแบบเป็นสะพานเหล็ก (Steel Arch Bridge) เป็นโครงการเหล็กรูปพรรณมีโครงเหล็กที่โค้งแบบพาราโบล่า ช่วยรับน้ำหนักพื้นสะพาน โดยถ่ายแรงผ่านสายเคเบิล ส่งผลให้โครงสร้างรับพื้นสะพานมีความหนาลดลงมาก ทำให้ช่องลอดในแนวดิ่งมากกว่าสะพานเหนือน้ำและท้ายน้ำ ความยาวสะพานประมาณ 120 เมตร โดยโครงสร้างพื้นผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 3 เมตร แบ่งเป็นเส้นทางจักรยานกว้าง 1.50 เมตร และทางเดินเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร

แสดงความคิดเห็น