เปิดไฟต้นคริสต์มาส ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณสวนกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก คณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 พร้อมเปิดไฟต้นคริสต์มาส สูงกว่า  30 เมตร อุโมงค์ไฟ และการประดับตกแต่งไฟที่สวยงามตระการตาตามจุดต่างๆ เช่น วงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก วงเวียนหอนาฬิกาและบริเวณสวนกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับชาวพิษณุโลก สร้างสีสันด้วยการประดับไฟเมืองพิษณุโลกให้สว่างไสวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ประชาชนชาวคริสต์ นานาอารยประเทศทั่วโลกถือเป็นวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองและส่งความสุขและความปรารถนาดีให้แก่กันโดยจัดให้มีการตกแต่งต้นคริสต์มาส ด้วยดวงไฟที่สวยงาม สร้างบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานที่แพร่หลายไปทั่วโลก เทศบาลนครพิษณุโลกตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมประเพณีทางศาสนาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศาสนสถานทางศาสนาคริสต์ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของพี่น้องชาวคริสต์ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการอวยพรส่งความสุข ความรักและความปรารถนาดีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกทุกคนและเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากองค์กรทางศาสนาคริสต์ต่าง ๆ ได้แก่ วัดคาทอลิกเซนต์ นิโกลาส โรงเรียนเซนต์นิโกลาสและคริสตจักรสันติพิษณุโลก ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กิจกรรมงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 2564 เริ่มขึ้นในวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมการจำหน่ายอาหารคาวหวานโดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก โดยการคัดเลือกเชิญร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิษณุโลกและได้รับป้ายรับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) มาออกร้านจำหน่ายอาหารภายในงานจำนวน 100 ร้าน มีกิจกรรม “ตลาดย้อนยุค เมืองพิษณุโลก วิถีพิษณุโลกวิถีไทย” มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นเมืองพิษณุโลก จำนวน 28 ร้าน ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ชาวแพ และมีร้านค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (OTOP) จำนวน 50 ร้าน

//////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น