ชาวนาบุกเขื่อนแควน้อยอีกรอบ ปล่อยน้ำช่วยล็อตแรก 14.5 ล้านลบ.ม.

ชาวนาบุกเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอีกรอบ ขอปล่อยน้ำช่วยนาปรัง เขื่อนตกลงปล่อยช่วยล็อตแรก 14.5 ล้านลบ.ม. ถ้าไม่เพียงพอ พร้อมทำหนังสือถึงกรมชลประทาน ขอน้ำช่วยชาวนาพิษณุโลกอีก

13 มกราคม 2565 ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้วง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วันนี้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีกำหนดการประชุมร่วมกับผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม และอ.เมืองพิษณุโลก บางส่วน ในการกำหนดร่วมกันสำหรับการปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนารอบแรกจำนวน 14.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม. ) หลังจากเชื่อนทำเรื่องเสนอขอน้ำช่วยชาวนาที่ทำนาปรัง มี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผวจ.พิษณุโลก นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ,นายศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ และ นายนพพล เหลืองทองนรา ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จำนวน 92 คน ในการวางแนวทางการปล่อยน้ำเข้าระบบชลประทาน

ขณะที่บริเวณด้านนอกที่ทำการเขื่อน กลุ่มชาวนาอ.วัดโบสถ์ อ.เมือง และอ.พรหมพิราม ก็ยังคงมารวมตัวกันพร้อมชูป้ายเรียกร้องให้เขื่อนแควน้อยฯปล่อยน้ำเพื่อช่วยนาปรังในพื้นที่ เนื่องจากปีที่ผ่านมาเขื่อนสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณมากพอสมควร แต่กลับมีนโยบายจากส่วนกลางในการประกาศงดส่งน้ำช่วยนาปรัง ขณะที่เกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลกในระบบชลประทานของเขื่อนก็ไม่ได้รับการส่งน้ำช่วยเหลือในฤดูแล้งมาสองปีติดต่อกันแล้ว

การประชุมร่วมกันระหว่างเขื่อนและผู้นำท้องที่ 3 อำเภอ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะเริ่มส่งน้ำล็อตแรกเข้าระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ลงมือทำนาปรังไปแล้วจำนวน 14.5 ล้านลบ.ม. เพื่อบรรเทาพื้นที่ที่เพาะปลูกไปแล้ว และขอร้องชาวนาอย่าลงมือเพาะปลูกนาปรังใหม่ ซึ่งขอความร่วมมือผู้นำท้องที่ในการดูแลเรื่องการสูบน้ำของชาวนาไม่ให้มีปัญหา พร้อมกับที่ประชุมมีมติ ถ้าหากน้ำรอบแรกไม่เพียงพอ เขื่อนแควน้อยฯจะทำเรื่องถึงกรมชลบประทาน เพื่อขอน้ำเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ในการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรในฤดูแล้งนี้

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีความจุ 939 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน 13 ม.ค.65 มีน้ำใช้การได้ 773 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 86 % ระบายน้ำออกวันละ 4.32 ล้านลบ.ม.

…………………….

แสดงความคิดเห็น