ประชาชนตื่นตัวไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 กันคึกคัก

วันนี้ ( 13 มกราคม 2565 ) ที่ อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สัปดาห์นี้เปิดให้บริการเป็นสัปดาห์สุดท้ายในวัน ที่ 12-14 มกราคมนี้วันละ 2,600 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่สามารถวอคอินได้ วันละ 1,000 คน ก่อนจะปิดศูนย์ฉีดวัคซีน เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการที่ลดลงเนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนไปแล้ว และกลับไปปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย แต่จะยังคงให้บริการฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และนิสิต ตลอดจนประชาชน 5 ตำบลรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
โดยในวันนี้ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า และไฟเซอร์ โดยพบว่า มีประชาชนชาวพิษณุโลก ตื่นตัวไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันคึกคัก เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตนเอง หลังหลายคนติดตามข่าวพบว่า มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการบริหารจัดการการให้บริการฉีดวัคซีนที่นี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นระบบ ตั้งแต่การลงทะเบียน เข้าคิว คัดกรอง พบแพทย์ ฉีดวัคซีนไปจนถึงนั่งพักรอดูอาการ เฉลี่ยใช้เวลาประมาณคนละไม่เกิน 2 ชั่วโมง


//////////

แสดงความคิดเห็น