ทุ่มงบ 28 ล้าน จัดซื้อกล้อง CCTV ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนาม MOU ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำโครงการและมอบเงินอุดหนุนโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมอำนวยการจราจรด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 3 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมีพล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก  พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก และพ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ร่วมลงนามฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการตามแผนงานการรักษาความสงบภายในให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน  พร้อมอำนวยการจราจรด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 3 จำนวน 28,798,200 บาท เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและสามารถคัดกรองผู้กระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมความมั่นคงและยาเสพติด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่จราจรสามารถวิเคราะห์ วางแผน การจราจร ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการปกป้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ด้วยการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน มีความมั่นใจ ในการเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ซึงเป็นผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดพิษณุโลกดีขึ้นต่อไป

////////////

แสดงความคิดเห็น