สุโขทัย – อบจ.สุโขทัย มอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้แก่ รพ.สต. และหน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.สุโขทัย

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบเร็ว (ชุดตรวจ ATK) จำนวน 27,548 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากทั้ง 9 อำเภอ สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.สุโขทัย และหน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.สุโขทัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจขั้นต้น คัดกรองแยกกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด-19 ออกจากชุมชนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป และนายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย ร่วมด้วยบุคลากรในสังกัด อบจ. ประธานสภา รองประธานสภาฯ เลขาณุการ สภาฯ สมาชิกสภาฯ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ชุดตรวจ ATK) ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.สุโขทัย

ทั้งนี้นอกจากโครงการมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด–19 แบบเร็ว (ชุดตรวจ ATK) จำนวน 27,548 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากทั้ง 9 อำเภอ สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.สุโขทัย และหน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.สุโขทัยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ ที่จะจัดหาและส่งมอบชุดตรวจ ATK รวมทั้ง ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ส่งมอบแก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้เตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ใน จ.สุโขทัย จำนวน 18 แห่ง จากทั้ง 9 อำเภอ เข้ามาอยู่ในสังกัด อบจ.สุโขทัย ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร ในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้อำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการพัฒนาบริการทางด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม ทั่วถึง พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

///////////

แสดงความคิดเห็น