“ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว”

วันนี้ (2 เมษายน 2565) เวลา 06.00 น. ที่บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” จากนั้น ได้ลั่นกลอง 6 ครั้ง และฆ้อง 1 ครั้ง และร่วมกับ นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวพิษณุโลก ที่ร่วมใจสวมใส่ชุดผ้าไทยสีม่วง ใส่บาตรข้าวสุกเสาร์แรก เบื้องหน้าพระพุทธชินราช เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพิษณุโลก และเพื่อเป็นแบบอย่างประเพณีที่ดีงาม สะท้องถึงดินแดนพระพุทธศาสนา ที่มีความเจริญรุ่งเรือง

สำหรับกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” กำหนดให้จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ในเวลา 06.00 น. จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใส่บาตรข้าวสุกบริเวณหน้าพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่คู่กับสังคมและเยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป

//////////

 

แสดงความคิดเห็น