เปิดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ครบรอบ 26 ปี

เทศบาลนครพิษณุโลก ทำพิธีเปิดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ครบรอบ 26 ปี ท่ามกลางนางรำร่วมพิธีบวงสรวงกว่า 200 คน ขณะที่สีสัน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมรำวงย้อนยุคกับประชาชนทั่วไป สเตปการรำวงไม่แพ้ใครจริงๆ

เมื่อเวลา 19.00 วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย   จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานให้การตอนรับและร่วมพิธีเปิดงาน

การจัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 ซึ่งครบรอบ 26 ปี มีขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2565 โดยจังหวัดพิษณุโลกและเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกขึ้น เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดทั้งบำรุงรักษาวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการปลูกฝังความตระหนัก และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นในด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ โดยศาลหลักเมืองพิษณุโลก แห่งนี้ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2538 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2540 ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการครบรอบปีที่ 26

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงรำบวงสรวงชุด “ระบำเทพบันเทิง” รำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชุด รำมังคละเภรี ศรีพิษณุโลก จากขบวนนางรำกว่า 200 คน รำวงย้อนยุค และ”ลิเก โดยเฉพาะรำวงย้อนยุค ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมรำวงกับประชาชนทั่วไป  ซึ่งแต่ละท่านมีท่าทางร่ายรำไม่แพ้ใครทีเดียว    ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้อยู่ภายในสถานการณ์ โรคระบาด “โควิด-19”และมาตรการการป้องกัน D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดด้วย

///////////////////////

แสดงความคิดเห็น