น้ำหลากจากน้ำตกปอยมากผิดปกติ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเดือนเมษายน

พิษณุโลก ผลจากพายุฤดูร้อนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำหลากลงสู่น้ำตกปอย ลำน้ำเข็กมากผิดปกติ เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ที่ปีปกติกว่าน้ำจะมาต้องช่วงต้นฤดูฝนในเดือนกรกฏาคม นายอำเภอวังทองให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เตรียมแผนเผชิญเหตุ พร้อมลงพื้นที่สำรวจลำน้ำเข็กที่สะพานท่าข้ามพบว่าลำน้ำเข็กยังไม่ถึงจุดวิกฤติล้นตลิ่ง

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 06:00 น.นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งการรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยจากนางประทุม ลำตาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลวังนกแอ่น ว่ามีน้ำหลากจากน้ำตกปอย ในลำน้ำเข็กมากผิดปกติ อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน ที่รอบปีที่ผ่านๆมามักจะประสบแต่ปัญหาภัยแล้งฯ

นายอำเภอวังทองได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งลุ่มน้ำวังทองได้เก็บสิ่งของมีค่าไว้ในที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยและรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอย่างรวดเร็วทันทีมีประสิทธิภาพด้วย นายก ทต./อบต.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตามแผนเผชิญเหตุของ อปท. ได้อย่างรวดเร็วทันทีมีประสิทธิภาพด้วย

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานท่าข้ามพัฒนา  บ้านท่าข้าม ม.5 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สะพานข้ามลำน้ำเข็ก ที่เป็นจุดวัดระดับน้ำของลำน้ำเข็ก และเป็นจุดเริ่มต้นของล่องแก่งลำน้ำเข็ก พบกับนายวีรพงษ์  พรหมมาอิน ผู้ใหญ่บ้านม.5 ที่เฝ้าระวังระดับน้ำของลำน้ำเข็ก ทราบว่าระดับน้ำที่จะสามารถล่องแก่งได้ในทุกปีจะประมาณเดือนกรกฏาคม แต่ปีนี้เดือนเมษายน ปรากฏว่าระดับน้ำในลำน้ำเข็กมาเร็วมาก จากฝนที่ตกมากในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้สภาพน้ำในลำน้ำเข็กน้ำไหลแรงมากขึ้น และเป็นสีแดงขุ่น ปกติปีที่ผ่านมา ณ เวลาเดือนเมษายน น้ำในลำน้ำเข็กจะแทบแห้งเลย แต่ระดับน้ำ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 ระดับประมาณ 2 เมตร ยังอยู่ในระดับปกติ แต่ถ้าเริ่มระดับวิกฤติจะเริ่มที่ 4 เมตร ( ปกติจะติดตามสถานการณ์น้ำหลากในเดือนกรกฏาคม ) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่ถึงระดับวิกฤติ แต่ก็ได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท.ในพื้นที่เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้ว

…………………………………….

แสดงความคิดเห็น