ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 19.00 น     วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนกลางเมืองพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้ร่วมปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  จัดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มรายได้และขยายตลาดสินค้า และบริการให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนเพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจการท่องเที่ยว หอการค้า ชมรมจักรยาน สมาคมชมรมต่าง ๆ ท่องเที่ยวชุมชนคลอง 9 อำเภอ สมาคมกีฬาจังหวัด ประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน เป็นต้น

โดยกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 กำหนดจัดจำนวน 3 ครั้ง 9 เส้นทาง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจำนวน 2000 คัน ครั้งที่ 1 กำหนดจัดในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 5 วัน 7 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2565 ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่าย อาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 100 บูธ พร้อมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละวัน ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

การดำเนินกิจกรรม ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมชุดตรวจ ATK เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม

///////////

 

แสดงความคิดเห็น