สถานธนานุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เตรียมเงินทุนสำรอง 100 ล้าน ในช่วงเปิดเทอม

 

วันนี้ 9 พ.ค.  นางสาวสายษร คำมาปัน ผู้จัดการสถานธนานุบาลนครพิษณุโลก 1เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้มีประกาศเปิดสถานศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 17 พ.ค.2565 นี้ ส่งผลให้ในช่วงนี้มีผู้ปกครองเริ่มนำทรัพย์สิน สิ่งของมีค่า มาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในช่วงก่อนเปิดเทอมกันจำนวนมาก   โดยส่วนใหญ่สิ่งของที่นำมาฝากไว้กับสถานธนานุบาลฯ จะเป็นทรัพย์สินประเภททองคำ และเครื่องประดับที่มีราคา รองลงมาก็จะเป็นเป็นเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ช่าง เครื่องยนต์การเกษตรที่ชาวนานำไปใช้ไถ่นา

โดยเฉพาะในวันนี้มีคุณลุงวัย 60 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ได้นำเครื่องตัดหญ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำมาหาเงินเป็นประจำทุกวัน แต่เนื่องด้วยหลายสาว จะต้องซื้อรองเท้านักเรียนใหม่ ประกอบกับช่วงนี้ราคาสินค้าต่างๆ แพงขึ้น จึงได้นำเครื่องตัดหญ้ามาขอจำนำไว้ 1,000 บาท  เพื่อนำเงินไปซื้อรองเท้าให้หลานสาว และสิ้นเดือนก็จะมาไถ่ถอนคืนอีกครั้ง


ผู้จัดการสถานธนานุบาลนครพิษณุโลก 1  กล่าวอีกว่า สำหรับเงินทุนหมุนเวียนที่จะนำมาสำรองไว้เพื่อจ่ายให้กับลูกค้า ได้เตรียมเงินสำรองไว้ 100 ล้านบาท ในการบริการรับจำนำ แบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมนี้ ซึ่งทุกปีจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติร้อยละ 20  ทีเดียว โดยสถานธนานุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก1 ซึ่งเป็นโรงรบจำนำของรัฐบาล เปิดให้บริการ 08.00 น. – 16.00 น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าของโรงรับจำนำทั่วไป คือ เงินต้น 1 – 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0. 25 สตางค์ ต่อเดือน / เงินต้น 5,001 – 100,000 คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน   ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-258202 ในวันและเวลาทำการ

//////////

 

 

แสดงความคิดเห็น