กำลังพล บชร.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65  พล.ต.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มอบหมายให้ พ.อ.กฤติ  พันทะสา รอง ผบ.บชร.3  จัดชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ 3 (กองพันประจำอำเภอ) ร่วมกับฝ่ายปกครอง พร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์ ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดใหม่เจริญผล และโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย  จำนวนกว่า 100 คน พร้อมใจเราทำความดี เพื่อสาธารณะประโยชน์และส่วนร่วม

ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น