ตักบาตรรับอรุณ หน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

วันที่ 14  พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก วันนี้วันโกน พรุ่งนี้วันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก มาร่วมกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” อย่างเนืองแน่นทุกเช้าวันเสาร์  เป็นประเพณีที่ดีงาม สะท้อนถึงดินแดนพระพุทธศาสนา ที่มีความเจริญรุ่งเรือง

สำหรับกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” กำหนดให้จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ในเวลา 06.00 น. เริ่มกิจกรรมครั้งแรกเมื่อเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใส่บาตรข้าวสุก อาหารแห้ง บริเวณหน้าพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่คู่กับสังคมและเยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป

แสดงความคิดเห็น