ชลประทานแจ้งเตือนแพ กระชังปลา ให้ระวังหลังแม่น้ำน่านปรับเพิ่มขึ้น 1-2 เมตร

ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก แจ้งเตือนผู้ประกอบแพอาหาร แพที่อยู่อาศัย, ปลากระชัง, แม่น้ำน่าน หลังจากฝนตกทำให้มวลน้ำทางภาคเหนือมากขึ้น ส่งผลแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพิษณุโลก มีระดับสูงขึ้นใน 2-3 วันนี้ ปริมาณน้ำจะสูง 1-2 เมตร

วันนี้ 19 พ.ค.65นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าในช่วงนี้ฝนได้ตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเหนือทางภาคเหนือ ส่งผลให้ทำให้น้ำจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ไหลหลากลงสู่แม่น่าน ทำให้แม่น้ำน่าน จะมีระดับสูงขึ้นใน 2-3 วันนี้ ปริมาณน้ำจะสูง 1-2 เมตร ตนจึงได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายอำเภอเมือง,พรหมพิราม, บางกระทุ่ม และ นายก อบจ.พิษณุโลก, นายกเทศมนตรี, นายกเทศบาลฯ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีพื้นที่ ติดกับแม่น้ำน่าน เนื่องจากมีฝนตกชุกบริเวณท้ายเขื่อนสิริกิต์ ตั้งแต่ จ.อุตรดิตถ์ จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดพิษณุโลก จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นภายใน 1-2 วันนี้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับแจ้งเตือน ผู้ประกอบแพอาหาร แพที่อยู่อาศัย, ปลากระชัง, ประปา, สถานีสูบน้ำ ฯลฯ โปรดระมัดระวัง ถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว

โดยระดับน้ำแม่น้ำน่าน ที่สถานีวัดน้ำ N5A ที่ไหลผ่านอำเภอเมืองพิษณุโลก เช้านี้ ปริมาณน้ำสูงอยู่ที่ 3.24 เมตร 302.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงกว่าเมื่อกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา ถึง 2 เมตร ทำให้ในวันนี้ผู้ประกอบการแพอาหาร ต่างปรับระดับแพให้มีระดับที่ปลอดภัยมากขึ้น

ขณะที่ทางชลประทาน ได้มีการปรับลดระดับการปล่อยน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ลง จาก วันละ 10 ล้าน ลบ.ม. เหลือเพียง 7 ล้าน ลบ.ม.เพื่อลดความเร็วของระดับน้ำในแม่น้ำน่านลง อีกทั้งได้ผันน้ำส่วนหนึ่งไว้ตามคูคลองแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วย เพื่อเก็บไว้ให้เกษตรกร เนื่องจากในช่วง กลางเดือน ก.ค.นี้ ฝนจะทิ้งช่วง ก็จะสามารถนำน้ำมาช่วยเกษตรกรได้ โดยจะมีปริมาณฝนชุกอีกทีในช่วงเดือนสิงหาคามถึงกันยายน
/////////////

แสดงความคิดเห็น