วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวน้องขวัญ เรียนดี (เกรด 4.0) แต่ฐานะยากจน

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ท่านฝากบอกบุญ ผู้ใหญ่ใจดี ที่อยากจะสนับสนุนทุนการศึกษา หรือช่วยปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำ ให้กับครอบครัวของน้อง ดญ.ฐิตินันท์ ทองมั่น (น้องขวัญ) อายุ 13 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ เป็นนักเรียน เรียนดี (เกรดเฉลี่ย 4.00) แต่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับบิดา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ที่อยู่อาศัยลักษณะเป็นกระต๊อบไม้เพิงสังกะสี ไม่มั่นคง ไม่คุมฟ้าคุมฝน ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ อาศัยอยู่กัน 3 คน บ้านเลขที่ 541 หมู่ที่ 7 บ้านแก่งจูงนาง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง


สำหรับท่านใดอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องขวัญ สามารถโอนเงินช่วยเหลือ ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง ชื่อบัญชี นางกาหลง แก้วสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน หรือนางสาวกาญจนา ต้นคำนา กรรมการหมู่บ้าน หรือ ด.ญ. ฐิตินันท์ ทองมั้น บัญชีเลขที่ 020390392064

แสดงความคิดเห็น