สหกรณ์วัดจันทร์ขายทุเรียนเกรดฟรีเมียมจากระยอง 3 ตัน 150 บาท เชื่อมโยงสินค้าการเกษตร

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นายประภาส  งามสงวน  ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จัดโครงการกระจายทุเรียนหมอนทอง เกรดฟรีเมียม มาตรฐาน GAP เพื่อเร่งระบายผลผลิตทุเรียนออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ การกระจายผลผลิตทุเรียนสู่ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก

นายประภาส  งามสงวน  ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด กล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีนโยบายด้านการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพออกสู่ตลาด โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้ซื้อ กระจายผลผลิตของเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถระบายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัดและระดับภาค  ได้ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  เปิดช่องทางการสั่งจองและจำหน่ายทุเรียนหมอนทองคุณภาพ เกรดฟรีเมี่ยม มาตรฐาน GAP  เพื่อนำผลผลิตทุเรียนจากแหล่งผลิตมาจำหน่ายในจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว  ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านกลไกสหกรณ์ ที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรสมาชิก และทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

นายประภาส  งามสงวน   ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด กล่าวอีกว่า  สำหรับทุเรียน มังคุด และเงาะคุณภาพ ได้เก็บใหม่สดจากสวนของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดระยอง เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้บริโภคในราคายุติธรรม ทุเรียนที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ มีปริมาณ 3,000 กิโลกรัม  เป็นทุเรียนพันธุ์ หมอนทอง พวงมณี ชะนี เกรดพรีเมียม มาตรฐาน GAP จากสวนของสมาชิกสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด  จังหวัดระยอง  โดยทุเรียนหมอนทอง พวงมณี จำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท ชะนี กิโลกรัมละ 100 บาท  ซึ่งมีลักษณะเปลือกบาง  เนื้อมาก รสชาติ หอม หวาน อร่อย  เหมาะสำหรับการเลือกซื้อเป็นของฝาก หรือ รับประทานตามความชอบ นอกจากนี้ยังมีผลไม้อื่น อาทิ มังคุด เงาะ จำหน่ายในราคากิโลกรัม 35 บาท 3 โล 100 บาท นำมาจำหน่ายอีก 3000 กิโลกรัม

โดยสหกรณ์ได้เปิดช่องทางให้ผู้สนใจสามารถซื้อผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด และสับปะรด เกรดฟรีเมี่ยมได้ที่ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้ในวันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด หรือโทรสอบถามได้ที่   0-5525-8449

/////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น