กองบิน 46 ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะหัวหน้าคณะหน่วยมิตรประชากองบิน 46 พร้อมด้วย คุณ อภิชญา บุญญะพาศ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 นำหน่วยมิตรประชา กองบิน 46 พิษณุโลก ออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ในการนี้ ได้มีพิธีส่งมอบอาคารสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนโดยกองทัพอากาศ (งบประมาณ 90,000 บาท) และจัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 18 ทุน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การกีฬา ผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 120 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี จาก หมวดดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46, การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ, การให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และให้บริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น