ทหารกองทัพภาคที่ 3 ลาดตระเวนภาคพื้นดิน เฝ้าระวังชายแดน อ.พบพระ

 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4 และผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้ทหารกองบัญชาการควบคุมเฉพาะกิจ ราบ 14 (ฉก.ร.14) กองทัพภาคที่  3 จัดกำลังร่วมกับ ทหารกองร้อย ที่ 1413 (ร้อย.ร.1413) จำนวน 3 ชุดปฎิการ ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ และเฝ้าตรวจ และเคลื่อนไหวแสดงกำลังในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ในบริเวณพื้นที่ บ้านวาเล่ย์เหนือ, บ้านวาเล่ย์ใต้, บ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ และ บ้านหมื่นฤาชัย ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตากเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมา ด้านตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรไทย ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนด้าน อ.พบพระ จ.ตาก อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้าน

/////////

แสดงความคิดเห็น