พิธีทำบุญตักบาตร พร้อมผู้นำ3 ศาสนาร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 07.30 น. ของ วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมอธิบดีผู้พิพากษา แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุ โลก (แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6) ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค10 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่  ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา

ภาคเช้านี้ประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายชัยยะมงคลพระสงฆ์ 10 รูป พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 71 รูป ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ผู้นำศาสนานิกายโปรแตสแตนต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

///////

แสดงความคิดเห็น