ทภ 3 รับมอบน้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

วันนี้ ( 8 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องโถงกลาง  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3  เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,200 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทหารสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด โดย คุณ นพดล  ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ  โดยเฉพาะถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่ช่วงนี้เป็นการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น ในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยจะจัดจ่ายไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ของหน่วยทหารในสังกัด  ที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากภาคเอกชน ผ่านหน่วยงานรัฐ ที่ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่เดือดร้อน

//////////

 

 

แสดงความคิดเห็น