นครพิษณุโลก พร้อมรับมือน้ำท่วมขังหากฝนตกหนัก พร้อมกรอกกระสอบทรายให้ประชาชนไปใช้กว่า 2,000 กระสอบ

วันนี้( 8 ก.ย.) ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงนี้ได้เกิดฝนตกหนัก ในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังรอการระบายไปทั่วเมืองพิษณุโลก ซึ่งทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และมั่นใจว่าระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถรับมือกับฤดูมรสุมได้อยางมีประสิทธิภาพ   ท่อระบายทุกแห่งเชื่อมต่อกันได้แล้วทั้งหมด สามารถบริหารจัดการ แบ่งน้ำไปตามที่กำหนดได้  เพียงแต่หากมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือกรณีมีปริมาณน้ำฝนตกลงมามากเกินไป ระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งไม่เท่ากัน จะบังคับให้ไหลแบบเร่งด่วนไปทิศทางต่าง ๆ  ค่อนข้างยาก  เพราะฉะนั้นน้ำจึงจะต้องรอเพื่อระบายลงสู่ท่อของเทศบาล เพื่อระบายออก ลงสู่แม่น้ำน่าน ต่อไป    จึงขอเรียนไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเศรษฐกิจเทศบาลนครพิษณุโลกว่า  ระบบการจัดการ  เครื่องมือ กำลังคน  เทศบาลนครพิษณุโลกมีความพร้อมสามารถบริหารจัดการกับน้ำรอระบายได้ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง น้ำที่ท่วมขังรอระบายก็จะคลี่คลายได้หมด  เว้นเสียแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต่ำ ทั้งที่ต่ำกว่าถนนของเทศบาล  หรือต่ำเพราะเกิดจากการก่อสร้างบ้านเรือนโดยรอบ   แล้วทำให้เกิดเป็นแอ่งกะทะ  น้ำไม่สามารถไหลเข้าท่อเทศบาลได้  ก็จะต้องใช้วิธีการสูบน้ำเพื่อระบายออก ด้วยเครื่องสูบขนาดใหญ่  ที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเตรียมพร้อมไว้แล้ว 42 จุด ทันที ในทางตรงกันข้ามหากน้ำฝนที่ตกลงมาเป็นปกติ  ฝนตกไม่มาก  ปัญหาน้ำรอระบาย ก็จะไม่เกิดขึ้น  และจะระบายได้ทัน  ทั้งสิ้นต้องดูจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา

อย่างไรก็ตาม  กรณีเกิดฝนตกปริมาณมากในช่วงสัปดาห์นี้ อันเนื่องมาจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง และมีความเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากเมืองจีน ช่วยดันร่องมรสุมลงมา ทำให้เกิดฝนตกชุกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เทศบาลนครพิษณุโลกบ่อยครั้ง แต่ละครั้งจะลงมาหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจร หรือน้ำรอระบายลงท่อระบายน้ำเพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำน่าน ขณะเดียวในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็ได้ร่วมกันกรอกกระสอบทราย จำนวนกว่า 2,000 กระสอบ  เพื่อไว้สำหรับประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำเข้าบ้านเรือน หากต้องการกระสอบทรายก็สามารถมารับได้ที่สำนักงานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ หรือ สามารถ โทรแจ้ง 199 ได้เช่นกัน

//////////////

 

แสดงความคิดเห็น