ยามเช้าเมืองสองแคว ใส่บาตรรับอรุณ หลวงพ่อพระพุทธชินราช ช้อป ชิม ตลาดโบราณ หน้าวัด

วันนี้ ( 10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดพิษณุโลก ทุกๆ เช้าวันเสาร์ ทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” ขึ้นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ ประเพณีที่ดีงาม สะท้อนถึงดินแดนพระพุทธศาสนา ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้มาร่วมใส่บาตร ที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่คู่กับสังคมและเยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพิษณุโลก ก็ต้องนึกถึงวิถีการใส่บาตรที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชยามเช้า เช่นเดียวกับการใส่บาตรซูตองเป้ จ.แม่ฮ่องสอน

ซึ่งบรรยากาศใส่บาตรรับอรุณ หน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ในวันนี้ มีพุทธศาสนิกชน นำข้าวสุก อาหารแห้ง มาร่วมตักบาตรกันมากขึ้น นั่งต่อแถวให้พระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาต จนถึงบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดใหญ่ทีเดียว บริเวณหน้าพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

หลังจากใส่บาตรรับอรุณ หน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช  แล้วนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชน ได้ดดินเที่ยวชม เลือกซื้อสินค้าชาวบ้าน ที่ตลาดริมน่าน หน้าวัดใหญ่ หรือ ตลาดโบราณหน้าวัด  ตามโครงการปลูกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลก สู่ความยั่งยืน (SDGs)   เพื่อการจำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง, โคก หนอง นา โมเดล, ชุมชนสวัสดิการสร้างงานสร้างรายได้, ธนาคารพันธุกรรม พืช และแปลงสาธิตจากส้มซ่าสู่ท่าโพธิ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากกิจกรรม ชินนะราชา เบิกฟ้า เสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา เมืองสองแคว ซึ่งชาวบ้านได้นำอาหารพื้นถิ่นดังกล่าวมาจำหน่ายกว่า 20 ร้านค้า ให้ประชาชนได้เลือกซื้อ ชิม ช้อป ได้อย่างจุใจทีเดียว

กิจกรรมตลาดเช้าริมน่าน หน้าวัดใหญ่ คู่กิจกรรมตักบาตรรับอรุณ เสริมพลังบุญ ที่ เมืองสองแคว จัดทุกวันเสาร์ ขอเชิญชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยว สวมใส่ผ้าไทย ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 05.00 – 10.00 น.

//////////

แสดงความคิดเห็น