เตือนเล่นน้ำและสัญจรบนถนนถูกน้ำท่วมอ.บางระกำต้องระวังเป็นพิเศษ

อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก เตือนประชาชนให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลาน ที่นิยมออกมาเล่นน้ำบนถนนที่ถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะในเขตต.ท่านางงาม มีน้ำท่วมถนนเป็นระยะทางยาว  แต่รถยนต์ยังสัญจรได้ เคยประสบเหตุเด็กจมน้ำบ่อยครั้ง เพราะระดับน้ำมีความต่างกันมาก

30 กันยายน 2565 สถานการณ์น้ำท่วมอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างในหลายตำบล และน้ำที่ท่วมในเขตพื้นที่บางระกำนั้น จะเป็นลักษณะน้ำท่วมบ่าทุ่งนา ค่อย ๆ เพิ่มระดับ ท่วมขังเป็นระยะเวลานาน 1-2 เดือน  ทำให้บางจุด ที่น้ำท่วมเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน  มีน้ำท่วมถนนสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร ระยะทางยาวหลายกิโลเมตร  แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงใช้รถยนต์ รถจักรยายนต์ สัญจรผ่านได้ และเป็นจุดที่เด็ก ๆ  รวมถึงวัยรุ่น นิยมมาจับกลุ่มเล่นน้ำกัน เช่นพื้นที่ถนน  บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกรุงกรัก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ เป็นจุดหนึ่งที่นิยมมาเล่นน้ำกันมาก แม้บนถนนระดับน้ำอาจจะไม่สูงนัก แต่พื้นที่ด้านข้างที่เป็นทุ่งนาที่ถูกน้ำท่วม ระดับน้ำบางจุดอาจจะลึก 1-1.5 เมตร อาจจะเป็นอันตรายต่อการจมน้ำได้ ซึ่งฤดูกาลน้ำท่วมบางระกำในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา จะประสบเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตจากการไปเล่นน้ำบริเวณน้ำท่วมบ่อยครั้ง

นายธราดล  อภิจารี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบางระกำ  ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์  พยุหกฤษ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกอส.บางระกำ   ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ระมัดระวังการเล่นน้ำ และ การสัญจร บริเวณถนนที่ถูกน้ำท่วม บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกรุงกรัก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ โดยปิดป้ายแจ้งประชาสัมพันธ์เตือนไว้เป็นช่วง ๆ  แจ้งเตือนไปยังผู้นำท้องที่ให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านเพิ่มความระมัดระวัง

………………………………

แสดงความคิดเห็น