“เพิ่มฝัน ปันโอกาสให้นักเรียนชาวเขา” โรงเรียนบ้านน้ำจวง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก นำโดยนางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก  ร่วมกับ โตโยต้าพิษณุโลก นำโดย นายทรงธรรม ฐิติปุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม “เพิ่มฝัน ปันโอกาสให้นักเรียนชาวเขา” มอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนชาวเขา โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารและขนมและจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ เพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆรากฐานการศึกษาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนมีความก้าวหน้าทางอาชีพการงานที่ดี ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับ โตโยต้าพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ร่วมสานฝันและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ชาวเขา ทั้งด้านวิชาการและการกีฬา ที่ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ

สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจวง เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ มีนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลายทั้งด้านกีฬา ดนตรี ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะยากจน ได้รับโอกาสในการแข่งขันด้านต่างๆน้อยมาก โดยเฉพาะด้านดนตรีมีวงดนตรีปลายฟ้าภูสูง

///////

 

แสดงความคิดเห็น