ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีไหว้ครู

พิษณุโลก ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ให้สัมมาอาชีพได้เลี้ยงครอบครัว
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ณ ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ในพิธีมีอาจารย์มอส พรเทวา นายชนุดิศ เกตุชรา ตำแหน่ง นักวิชาการละครและดนตรี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มาเป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้โดยในช่วงเช้า 08.00 นได้จัดพิธีสงฆ์จากนั้น 09.00 นได้จัดพิธีการอ่านโองการและจัดพิธีครอบครู พิธีไหว้ครูชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดเป็นปีที่ 5 แล้ว เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพลิเกนับถือขณะที่ในช่วงเย็น มีการจัดแสดงลิเกที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนำรายได้ช่วยเหลือลิเกอาวุโส

แสดงความคิดเห็น