ผู้บังคับการกองบิน 46  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2

 

นาวาอากาศเอก สิระ  บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา รองผู้บังคับการกองบิน 46 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติในการรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2

ในการนี้ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ และโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 46 ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และจุดคัดกรอง เพื่อรองรับการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกองทัพอากาศ อย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองของทหารกองประจำการ ว่ากองทัพอากาศ จะดูแลบุตรหลานของท่านเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว

 

ทั้งนี้ นาวาอากาศโท อาทิตย์ นวะมะวัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46  พร้อมทั้งข้าราชการหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน46 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในจุดต่าง ๆ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น