นครพิษณุโลก พร้อมเปิดตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้”แลนด์มาร์คแห่งใหม่ 20 พ.ย.นี้

เวลา 18.00น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณ ศาลเจ้าพ่อเสือ (ตลาดใต้) ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าวการจัด “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” โดยร่วมกับภาคเอกชนทั้ง สมาคมจีน สมาคมฮากกา พิษณุโลก สมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเทศไทย มูลนิธิบุญเทพกุศลสงเคราะห์ ผู้ประกอบการตลาดใต้ และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  กล่าวว่า โครงการนี้ทางเทศบาลนครพิษณุโลก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันกำหนดจัดกิจกรรม “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการพื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม  อีกทั้งยังทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่  จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” ขึ้นซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมหลากหลายในพื้นที่ทั้งด้านอาหาร เสื้อผ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ วัฒนธรรมไทย-จีน  มุสลิม และคริสเตียน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมของคนเมืองพิษณุโลก

โดย “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” จะเปิดทุกวันเย็นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าต่าง ๆ พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายในตลาดเช้าก็นำของมาจำหน่ายช่วงเย็นด้วย มีการแสดงของนักเรียน กลุ่มเยาวชนต่าง ๆ ที่จะหมุนเวียนมาสร้างสีสันให้กับตลาดวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพิษณุโลกอีกทางหนึ่งด้วย

///////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น