ทภ. 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจาก เซ็นทรัล กรุ๊ป เพื่อบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลโท  สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ  บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป  โดย คุณ ศิระ  สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก พร้อมคณะ ที่นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด มามอบให้กับ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ คุณ ศิระ  สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก พร้อมคณะ เพื่อเป็นการขอบคุณในน้ำใจและไมตรีจิตที่มอบให้กับประชาชนด้วยดีเสมอมา

เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นพื้นที่ราบสูง และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ โดยเฉพาะถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่ช่วงนี้เป็นการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของกองทัพภาคที่ 3 โดยจะจัดจ่ายไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ของหน่วยทหารในสังกัด ที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากภาคเอกชน ผ่านหน่วยงานรัฐ ที่ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

///////////

 

แสดงความคิดเห็น