องค์การสะพานปลา จัดงาน กินไป..อนุรักษ์ไป เรื่องราวของประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ สู่พิษณุโลก

วันนี้ ( 1 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก นายปรีดา ยังสุขสถาพร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงาน “กินไป…อนุรักษ์ไป”  Mini Exhibition ภาพถ่ายเรื่องราวของประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการออกร้าน food truck สินค้าประมงพื้นบ้านโดยองค์การของสะพานปลาครั้งแรกในพิษณุโลก เพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสใหม่ของกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในยุควิถีใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากการประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจรากฐานอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาตัวแบบเขิงธุรกิจของกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์ ลดความเหลือมล่ำทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และนำเสนอกลไกการยกระดับศักยภาพกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายปรีดา ยังสุขสถาพร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวว่า ผู้วิจัยประกอบไปด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมหาวิทยาลัยพะเยา องค์การสะพานปลา (อสป.) ได้ ได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลและลงสำรวจพื้นที่ ใน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางเปิด ชุมชนสามร้อยยอด ชุมชนบางสะพาน และชุมชนบางปู พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพประมงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19 และความต้องการในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ ปัญหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า หรือ ไม่สามารถขายสินค้าได้ จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง การขนส่งสินค้า ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านที่เป็นประมงพื้นที่ ยังมีกลุ่มที่ต้องการพัฒนาสินค้า การบริการ การพัฒนาทักษะครามรู้ใหม่ๆ ทางด้านการจำหน่าย ทางคณะผู้วิจัยจึงได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาสินค้าต่างๆออกมาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงปูม้า น้ำพริกสวรรค์ปูม้า น้ำพริกกุ้งฟู เป็นต้น อีกทั้งยังเข้าไปส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านแบบวิถีใหม่ เพื่อเศรษฐกิจรากยากอย่างยั่งยืนอีกด้วย พร้อมทำนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาส่งเสริมการค้าในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้มีกลุ่มลูกค้าอย่างแพร่หลายอีกด้วย

โดยภายในงาน Mini Exhibition ‘กินไป…อนุรักษ์ไป’ มีการนำภาพถ่ายเรื่องราวของประมงพื้นบ้านและคุณค่าของอาหารทะเลไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเปิดตัวงานวิจัยและแสดงสินค้าที่พัฒนาจากงานวิจัย อาทิ Gift set และผลิตภัณฑ์เซทน้ำพริกปูม้าและปลาทูฟู จากชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  การสาธิตการทำอาหารทะเลจากประมงพื้นบ้าน สู่ premium seafood menu โดยเชฟธันวา จิตนเร บุญแสงวัฒน์ จาก Master Chef Thailand Season 4  การเปิดตัว Food Truck เปิดประสบการณ์ยกสินค้าสดๆจากประมงพื้นบ้านประจวบ ส่งตรงถึงพิษณุโลกเป็นครั้งแรก!! วัตถุดิบสดใหม่ ส่งตรงจากชุมชนของโครงการ เดินทางมาส่งต่อความอร่อยในราคาไม่แพง และทุกๆการซื้อของคุณคือการอุดหนุนประมงพื้นบ้านไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมชมและชิมสินค้าแปรรูปจากอาหารทะเล และสินค้าทั่วไปได้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่  1-5 ธ.ค.นี้

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น