มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลดีเด่น ปี 65

พิษณุโลกมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลดีเด่น ปี 65

วันที่ 4 ธันวาคม 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ห้องพิจิตตรา โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก นายภูสิต  สมจิตต์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในงานพิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลดีเด่น จ.พิษณุโลก รวมทั้งมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โดยมี พล.ท.วิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมี นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พล.ท.วสันต์  วัสสานนท์ อดีต ผบช.ภ.6 นายณัฐพงศ์  อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

พล.ท.วิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ปีนี้มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการสรรหาตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้เป็นพ่อดีเด่นจำนวน 10 คน และบุคคลดีเด่น 12 คน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่ได้เสียสละประกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ โดยพ่อดีเด่น จ.พิษณุโลก ปี 2565 คือ นายสุรศักดิ์  วงศ์ไพโรจน์พานิช, นายเฉลิม  ป้อมบุญมี, ร.ต.อ.สมบูรณ์  จันทร์ถนอม, นายถาวร  ศิริไกรวัฒนาวงศ์, นายสุรกิต  ศรีคำ, พ.ต.อ.ธรธวัช  แจ่มอุดมโชต, นายสุราช  ชังเภา, นายทรงวุฒิ  ดำมินเสก และนายเกษตร  มุกข์ดา

ส่วนบุคคลดีเด่น จ.พิษณุโลก ปี 2565 คือ ด้านข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ นายวงศกร  บุญคง, นางไพทิพย์  โกทัน, นายณรัฐธร  ชื่นใจชน, นายนิพนธ์  ขาวเอี่ยม และ นายสุวิทย์  สุขชวนันท์ ด้านการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์, นายกฤชชัย  ประยูรคำ, นางจารุวรรณ  วงศ์วาสน์ และ นางอัจฉรา  ปานพ่วง ด้านธุรกิจ น.ส.กนกพรรณ  วิริยะดำรงกุล และนายขวัญชัย  ผิวจันทร์ ด้านเกษตรกร นายเกษม  ปรีชาวนา นอกจากมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อดีเด่นและบุคคลดีเด่นแล้ว ศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 59 ทุน อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น