กฟภ.แจงฝนตกหนักค้ำยันนั่งร้านและคอนกรีตทรุดตัว พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ

พิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวขี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุโครงสร้างอาคารถล่ม ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เมื่อเวลา 15.00 น วันที่ 3 ธันวาคม 2565 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยตัวแทนจาก บจก.โปรเชส อาร์คิเท็ค แอนด์ แปลนเนอร์ ผู้ออกแบบอาคาร ตัวแทนจาก หจก.พิษณุโลกชัตเตอร์ส ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และ บจก.ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลจแตนท์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ได้ร่วมแถลงข่าวขี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุโครงสร้างอาคารถล่ม ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ ในส่วนของการไฟฟ้า ได้มีการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ กรณีเสียชีวิต 1 ราย จำนวน 50,000บาท และผู้บาดเจ็บรายละ 10,000 บาท จำนวน 3 ราย เป็นการเบื้องต้น และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็พร้อมช่วยเหลือค่าทำศพและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สำหรับอาคารที่ถล่มนั้นเป็นโครงการงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 งบประมาณกว่า 142 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น ส่วนจุดที่ถล่มนั้นเป็นเทอเรนส์ด้านหน้าของห้องประชุม

กรณีที่มีการนำเสนอข่าวออกไปว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ขออนุญาตก่อสร้างนั้นไม่เป็นความจริง แต่ขอชี้แจงว่า หน่วยงานของภาครัฐ จะได้รับการยกเว้นการขออนุญาต กับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตาม กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผัน ฯ พ.ศ. 2550 โดยจะใช้การแจ้งการดำเนินการก่อสร้างแทนการขออนุญาต และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอโดยองค์กรท้องถิ่นแต่ละแห่ง อาจมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันไป เช่นขอสำเนาแบบก่อสร้าง ขอรายการคำนวณ รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม โดยอนุโลม

ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ หจก.พิษณุโลกชัตเตอร์ส ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และ บจก.ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลจแตนท์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ได้ชี้แจงว่า อาคารดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 17.2% และเมื่อเวลา 04.30 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เริ่มเทคอนกรีต เวลา 07.20 น. เทคอนกรีตได้ประมาณ 250 ตรม. (1 ใน 3 ของแผนงานเทคอนกรีต) และเกิดการทรุดตัวของค้ำยันนั่งร้านที่ตั้งบนแผ่นเหล็ก เป็นเหตุให้พื้นนั่งร้านและคอนกรีตถล่มลงมาจากชั้น 2 ทำให้คนงานของ บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้รับบาดเจ็บ 3 รายและเสียชีวิต 1 สาเหตุอาจมาจากการทรุดของดินที่อ่อนตัว เนื่องจากช่วงคืนที่ของวันที่ 1ธ.ค.65 ต่อเนื่อง 2 ธ.ค.65 ในพื้นที่มีฝนตกหนัก อาจเป็นเหตุให้พื้นดินไม่สามารถรองรับน้ำหนักจากคอนกรีตที่เทได้ แต่ทั้งนี้ ก่อนการเทคอนกรีต 1 วัน บริษัทฯควบคุมงาน ได้ตรวจสอบสภาพนั่งร้าน และ รายการคำนวณการค้ำแล้ว มีความถูกต้องและแข็งแรงพร้อมเทคอนกรีต จึงได้ว่าจ้างให้รถคอนกรีตเข้ามาดำเนินการเทคอนกรีตในช่วงเวลา 04.30 น.ดังกล่าวสาเหตุที่ต้องเร่งดำเนินการเพราะเป็นทำงานปกติของไฟฟ้า หากเทช่วงสาย จะทำให้มีพนักงานของการไฟฟ้าเข้ามาทำงาน และความสะดวกของการเข้า-ออก รถปูนจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีปริมาณรถเข้าออกตลอดเวลา และวิศวกรของกฟภ.2 ก็เข้าไปตรวจสอบสาเหตุอีกครั้ง สาเหตุหลักเนื่องจากพื้นดินอ่อนตัว ส่วนการจะดำเนินการก่อสร้างต่ออย่างไรนั้น กฟภ. พิษณุโลก จะให้วิศวกรจากส่วนกลางเข้ามาตรวจว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อ หรือต้องตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออก

ล่าสุดทางนางทองม้วน พันธุรี นายกอบต.สมอแข เปิดเผยว่า กฟภ.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องขออนุญาตจากท้องถิ่น แต่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้อบต.ทราบพร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง ขณะนี้อบต.สมอแข ได้ติดประกาศคำสั่งห้ามใช้ หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนบ้ายอาคารตามมาตร 40 ( 2 ) และคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน หรือ การเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40 ( 1 ) จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น