อำเภอบางระกำเปิดงานประเพณี  ไหว้หลวงพ่ออินทร์  กินปลา  ชมหมาบางแก้ว   

นาย ภูสิต  สมจิตร์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” ประจำปี 2565  จัดขึ้นระหว่างวันนี้ ถึง  25 ธันวาคม 2565  บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบางระกำ โดยมีขบวนแห่ของดีจาก  11  ตำบลของอำเภอบางระกำ ไปตามถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ตามคำขวัญคือ  : หลวงพ่ออินทร์ล้ำค่า ยอดน้ำปลาปลาสร้อย สุนัขน้อยพันธุ์บางแก้ว

โดย อำเภอบางระกำ มีหลวงพ่ออินทร์  ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วิหารหน้าที่ว่าการอำเภอบางระกำ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ชาวอำเภอบางระกำ ได้กราบสักการะมาเป็นเวลาช้านาน และวันนี้ได้มีกิจกรรม นางรำนับร้อยคนแต่งชุดไทยรำถวายเป็นพุทธบูชา อย่างงดงาม ด้วย

 และที่นี่ยังเป็นที่ลุ่มต่ำของ แม่น้ำยม จึงมักจะประสบกับภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดู  เกษตรที่นี่  ได้อยู่ในพื้นที่เพาะปลูกเขตชลประทาน  ตามโครงการ “บางระกำโมเดล ” เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ก็จะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำ เป็นแก้มลิงธรรมชาติ ทำให้เกิดอาชีพประมง มีรายได้จากการจับปลาขาย  ในที่สุด  และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด    จึงเกิดประเพณีกินปลาขึ้น  ในงานจึงมีปลาหลากหลายชนิดทั้งแปรรูป และไม่แปรรูปมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก

 และที่นี่ยังเป็นแหล่งกำเนิดสุนัขไทยพันธุ์ บางแก้ว  ที่ก้าวไปสู่ความเป็นสุนัขโลกไปแล้ว  คอกเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการควบคุมสายพันธุ์เป็นไปตามระบบสากล สร้างรายได้ให้กับอำเภอบางระกำเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม ความรักความสามัคคีของประชาชนอำเภอบางระกำ จึงได้จัดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” ประจำปี 2565  ขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของดีของตำบล ผลิตภัณฑ์ ของแต่ละตำบลมาจำหน่าย และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก  และยังมีการประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว   การประกวดเรียงความ และวาดภาพสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  การแข่งขันจับปลา  การประกวดทำอาหารจากปลา  กิจกรมตลาด ชุมชน OTOP นวัตวิถี การออกร้าน “กาชาด พาโชค” และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

////////////////

แสดงความคิดเห็น