ชาวบ้านบ่อโพธิ์ จัดพิธีบวงสรวงเจ้าปู่หลวงบ่อเกลือ เปิดบ่อเกลือพันปี 

วันอังคารที่  27 ธันวาคม นางจุราพร  ชุนหกิจ ปลัดอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีล้างบ่อเกลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณบ่อเกลือพันปี หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวบ้านในชุมชนให้คงอยู่สืบไป

โดยในพิธีชาวบ้านบ้านโพธิ์ ทุกครัวเรือน จะนำ ( ผ้าคายระวะ- ผ้าที่อัญเชิญเจ้าปู่ลงมาประทับร่างของเจ้าแม่นางเทียม ) และดอกไม้ทุกหลังคาเรือนคนละ1 คู่ มาถวายบูชา ที่ศาลปู่ฯ บ่อเกลือพันปี กลางลำน้ำเฟี้ย จากนั้นประกอบพิธี ถวาย เครื่องบวงสรวง เจ้าปู่ ฯ บ่อเกลือ หัวหมู 2 หัวเหล้า-ผลไม้ 9 อย่าง-ข้าวต้ม-ข้าวหวาน  น้อมถวาย เจ้าแม่นางเทียมหรือเจ้าปู่บ้านบ่อโพธิ์.เจ้าหลวง,ฮันห้าว,นางเอ้ย,นางน้อย   จากนั้นจึงได้ร่วมกันประกอบพิธีตักน้ำออกจากบ่อเกลือพันปี  เป็นปฐมฤกษ์ คนแรก  คนละ 3 ครั้ง   หลังจากนั้นชาวบ้านบ่อโพธิ์  ร่วมด้วยช่วยกันในการกวาดเลน ทำความสะอาด-ล้างบ่อเกลือ  จนแล้วเสร็จ  รอจนครบ 3 คืน  ประกอบพิธีสู่ขวัญบ่อเกลือพันปีอีกครั้ง

โดยในวันอังคารที่  3 มกราคม2566  ชาวบ้าน  หลังจากสู่ขวัญ เรียบร้อย  ชาวบ้านบ่อโพธิ์ จะตักน้ำเกลือจากบ่อเกลือพันปี  ใส่ถัง แล้ว  ใช้ไม้คานหาบน้ำเกลือไปยัง เตาต้มเกลือ ที่นำโคลนเลนดินที่กวดจากบ่อเกลือไปยาเตาต้นเกลือ ฟากไม้ไผ่   นำน้ำเกลือ ในโอ่ง ให้ น้ำตกตะกอนสะอาดขึ้น  จึงน้ำเกลือมาต้มเคี่ยวและจนผลึกเป็นเกลือ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

///////////

 

แสดงความคิดเห็น