ลุงป้อม ตรวจความคืบหน้าประตูระบายน้ำ ที่พิษณุโลก ท่ามกลางประชาชนมารอให้กำลังใจ

วันนี้  20 ม.ค. 66  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.นครสวรรค์ โดยในช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่โครงการ

จากการลงพื้นที่ 2 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆ กำกับ ติดตามการจัดสรรน้ำให้เป็นตามแผน พร้อมประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำตามที่ กอนช.ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อเร่งหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขทันที พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำยมที่รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งประตูระบายน้ำท่านางงาม จ.พิษณุโลก เป็น 1 ใน 4 โครงการที่จะบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้สามารถเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมได้เพิ่มขึ้น  มีปริมาณน้ำเพียงพอจัดสรรให้กับภาคการเกษตร รวมถึงช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย ขณะเดียวกัน ยังได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านให้เป็นไปตามแผนงาน และป้องกันไม่ให้ถูกกัดเซาะเพิ่มเติมด้วยโดยต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำด้วย

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช.กล่าวเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ 2 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ว่า รัฐบาลได้มีการเร่งรัดผลักดันการขับเคลื่อนโครงการด้านน้ำตลอด 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 61 – 65) รวมเกือบ 3,000 โครงการ แบ่งเป็น จ.พิษณุโลก 1,881 โครงการ จ.นครสวรรค์ 1,087 โครงการ อาทิ ประตูระบายน้ำท่านางงามพร้อมอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก แก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ แก้มลิงบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์  ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์  เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ สทนช.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนการพัฒนาโครงการต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทน้ำ 20 ปี เพื่อให้ทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดความมั่นคงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่มารอต้อนรับมอบดอกกุหลาบและถ่ายรูปคู่กับ “ลุงป้อม” ในบรรยากาศเป็นกันเอง บางคนตะโกนอยากให้ลุงป้อม เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่  30 ต่อไป พร้อมกันนี้ มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐในจ.พิษณุโลกเดินตามประกบเพื่อเปิดตัวการลงเลือกตั้งด้วย อาทิ สจ.อั้ม นาย อุดลย์วิทย์  วิวัฒน์ธนาฒย์ บุตรชายของนายกอบจ.พิษณุโลกนายมนต์ชัย  วิวัฒธนาฒย์ และนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาอบจ.พิษณุโลก เป็นต้น และครั้งนี้คณะของรองนายกฯ มีฟีม รัฐภูมิ ติดตามมาด้วย และได้รับความสนใจจากบรรดาสาว ๆ ขอถ่ายรูปคู่ด้วยจำนวนมากเช่นกัน

จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

/////

แสดงความคิดเห็น