นายกอบจ.พิษณุโลกร่วมหว่านทานลูกมะกรูด วัดสามเรือน

วันที่ 29 มกราคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางณัฏฐา ชาวดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมงานประเพณีหว่านทานลูกมะกรูด ณ วัดสามเรือน ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับงานประเพณีหว่านทานลูกมะกรูดของวัดสามเรือน จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคมของทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2566 เพื่อสืบทอดตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อหรั่ง ซึ่งปฏิบัติกันสืบทอดมาเป็นประจำทุกปีและถือเป็นประเพณีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยทางวัดจะนำฉลากซึ่งมีหมายเลขรางวัลใส่ไว้ด้านในลูกมะกรูดก่อนจะนำไปหว่านทานให้แก่ประชาชน หากท่านใดเก็บลูกมะกรูดที่หว่านทานได้ก็จะนำฉลากด้านในออกเพื่อนำไปแลกของรางวัล ซึ่งมีทั้งข้าวสาร และของรางวัลอีกจำนวนมากที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคให้แก่วัดเพื่อนำมาเป็นของรางวัลในการหว่านทาน โดยในปีนี้มีประชาชนมารอรับการหว่านทานลูกมะกรูดจำนวนหลายร้อยคน

แสดงความคิดเห็น