กองทัพภาคที่ 3 จัดงาน วันทหารผ่านศึก เชิดชูเกียรติเหล่าทหารกล้า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3/ทหารผ่านศึกอาวุโส และ พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวคำสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ในการนี้ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ มอบเกียรติบัตรแก่ทหารผ่านศึกดีเด่นและเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น หลังจากเสร็จพิธีวางพวงมาลาแล้ว ยังมีพิธีบำเพ็ญกุศล ณ สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีส่วนราชการ หน่วยทหาร ชมรม สมาคมต่างๆ ทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือหลัง สงครามมหาเอเชียบูรพา สิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ จึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้น ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2490 กระทรวงกลาโหมอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้ง “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึกมาถึงทุกวันนี้ โดยมี “ดอกป๊อปปี้” สีแดง เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด

ดังนั้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้เห็นดอกป๊อปปี้บานสะพรั่งไปทั่วราชอาณาจักร กองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 39 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา, พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดี และเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารกล้า พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้พลีชีพ ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้

////////////

 

แสดงความคิดเห็น