ชมการแสดง แสง สี เสียง ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย   ตระการตา ยิงแสงสี เป็นมิติทรงพระธาตุเจดีย์ สวยงาม

เวลา 19.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณวัดวิหารทอง ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์) โดยมีการแสดง แสง สี เสียง “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” โดยใช้สื่อผสม ด้วยการยิงแสง สี ที่เป็นมิติรูปทรงพระบรมธาตุเจดีย์ อย่างสวยงาม   ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือต่อนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ รวมถึงเป็นพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบจอสัมผัส ร้อยเรียงประวัติศาสตร์พระเครื่อง พระบูชา และการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และของดีของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และของดีของชุมชนกว่า 150 ร้านค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เลือกช็อป ชิม มากมาย

สำหรับการแสดง แสง สี เสียง “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” ต้องการสื่อถึงภาคเหนือตอนล่างมีการรอยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบูรพกษัตริย์ 9 องค์ ที่ทรงทำคุณาปโยชน์ต่อประเทศและเกี่ยวข้องกับภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้สื่อผสม ด้วยการยิงแสง สี ที่เป็นมิติรูปทรงพระบรมธาตุเจดีย์ อย่างสวยงาม  อย่างไร ซึ่งการแสดงจะจัดการแสดงระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก นอกจากนี้ยังจะเป็นการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อีกทั้งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย.

////////

 

แสดงความคิดเห็น