รมว.จุติมอบบ้านพอเพียงซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบาง 500 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 18  ก.พ.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และคณะผู้บริหาร  ร่วมงานเวที “สานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาความยากจน  และรับชมวีดีทัศน์ การพัฒนาที่อยู่อาศัย บ้านพอเพียง ปี 2565  โดยมีนายกฤษดา ประสงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมงาน และนายสนอง เนียมเหลี่ยม คณะทำงานเครือขายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงทิศทางนโยบายที่สำคัญต่อการเริมร้างความเข้มเข็งองค์กรชุมชน และการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.กล่าวเปิด และมอบนโยบายสำคัญการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมอบบ้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเที่ยง ปี 2565 จำนวน 247 หลัง 37 ตำบล 5,099,600 บาท  และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียง ปี 2566 จำนวน 317 หลัง 40 ตำบล 6,625,000 บาท

หลังจากนั้น รมว.จุติ เป็นประธานพิธีปฐมฤกษ์ เคาะตะปู ตอกฝาบ้าน  เริ่มซ่อมแซมบ้านผู้ยากจนและผู้เปราะบาง ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และต่อด้วยยกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

 

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งที่ไหนลำบากเดือดร้อนก่อน ให้สิทธิ์ในการซ่อมแซมบ้านในโครงการบ้านพอเพียงชนบทก่อน โดยชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีความเห็นชอบร่วมกัน โดยร่วมกับประชาชน เพื่อพิจารณาว่าครอบครัวไหนมีความเดือดร้อนมาก ให้ได้รับสิทธิ์ก่อน โครงการนี้สำเร็จได้เพราะความรัก ความสามัคคี และขอให้ทุกคนคงความรัก ความสามัคคีไว้ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

แสดงความคิดเห็น